กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 มิ.ย. 2559 21:51 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง นำออกไฟล์แนบ เอกสารการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล๒๕๕๙.pdf จาก การติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:51 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ลบ การติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:44 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง แนบ โรงเรียนประชารัฐ (ชี้แจง รอง ผอ.เขต 22 มี.ค.59).pdf กับ การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ
28 มิ.ย. 2559 21:44 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง สร้าง การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ
28 มิ.ย. 2559 21:17 nma6 admin แก้ไข หน้าแรก
28 มิ.ย. 2559 21:07 nma6 admin แก้ไข การติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:00 nma6 admin แนบ เอกสารการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล๒๕๕๙.pdf กับ การติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:00 nma6 admin สร้าง การติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 20:45 nma6 admin สร้าง หนังสือราชการ
28 มิ.ย. 2559 20:19 nma6 admin แก้ไข หน้าแรก
28 มิ.ย. 2559 19:38 nma6 admin แก้ไข นายเขมชาติ ภูวทิตย์
28 มิ.ย. 2559 19:38 nma6 admin แนบ ภภ.jpg กับ นายเขมชาติ ภูวทิตย์
28 มิ.ย. 2559 19:35 nma6 admin สร้าง นายเขมชาติ ภูวทิตย์
28 มิ.ย. 2559 19:33 nma6 admin แก้ไข นายสมภูมิ อัจฉริยพรหม
28 มิ.ย. 2559 19:31 nma6 admin แนบ IMG_20150808_125147.jpg กับ นายสมภูมิ อัจฉริยพรหม
28 มิ.ย. 2559 19:27 nma6 admin สร้าง นายสมภูมิ อัจฉริยพรหม
28 มิ.ย. 2559 19:14 nma6 admin สร้าง ooooooo
28 มิ.ย. 2559 19:11 nma6 admin แก้ไข สพป.นครราชสีมา เขต 6
28 มิ.ย. 2559 19:08 nma6 admin สร้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
28 มิ.ย. 2559 19:03 nma6 admin แนบ IMG_20160624_110229.jpg กับ วาสนา คำเพ็ง
27 มิ.ย. 2559 23:16 nma6 admin แนบ lสมเกียรติ.jpg กับ หน้าแรก
27 มิ.ย. 2559 21:52 nma6 admin แนบ IMG_20150808_125147.jpg กับ หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า