หนังสือราชการ

การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยนางสาวประทุมวัน ดอมไธสง

การจัดสรรงบประมาณ  ด้วยสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้กับผู้ที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประชารัฐที่โรงแรมริเวอร์ไซต์ในวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2559 บัดนี้สพฐ.ได้จัดวรรงบประมาณมาให้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-1 of 1